Klimaren aldeko Aliantzak Nafarroako Gobernuari auzitara eraman du Klima Aldaketari buruzko Foru Legea ez betetzeagatik

Nafarroako Klimaren aldeko Aliantzak atzo prentsaurrekoan jakinarazi zuenez, Nafarroako Gobernua auzitara eramateko prozedura judiziala hasi da, 2022ko martxoan onartutako Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Foru Legea ez betetzeagatik. Aliantzak uste du, onartu zenetik bi urte igaro direnean, Nafarroako Gobernua sistematikoki urratzen ari dela testu arauemailean ezarritako epeak eta betebeharrak.

Nafarroa - Ley Cambio Climatico y Transicion Energetica

"Nafarroako Gobernua ez daki zer larrialdi klimatikotan gauden, eta ez ditu betetzen EKFLn ezarritako epeak eta betebeharrak. Gainera, azpiegitura handietan eta proiektu jasangaitzetan oinarritutako politika desarrollista egiten jarraitzen du, hala nola, AHT, MUGA eta ERDIZ meategiak edo Nafarroako ubidea. Proiektu horiek guztiek urrundu egiten gaituzte Nafarroako gizarteak etorkizun hobe, jasangarri eta bidezkoago baterantz joateko egin behar duen bidetik. Egoera horren aurrean, auzibidera jo behar dugu. Gainera, Klimaren aldeko Emakume Nagusien Suitzako Elkartearen Giza Eskubideen Europako Auzitegian izandako arrakastak poztu egiten gaitu; izan ere, bere Gobernua auzitara eraman zuen klimaren aurkako ekintzarik ezagatik", adierazi du Lorea Flores Compains Nafarroako Klimaren aldeko Aliantzaren bozeramaileak.

Herenegun, maiatzak 23, Nafarroako Klimaren aldeko Aliantzak errekerimendu bat aurkeztu zuen Foru Komunitateko Gobernuko Lehendakaritzan, orain arte zenbatu dituen 28 ez-betetzeei buruzko informazioa eskatzeko. Aliantzaren ustez, klima-politika Jaurlaritza osoaren erantzukizuna da, eta ez Landa Garapen eta Ingurumen Sailarena soilik.

Errekerimenduan, legegintzako ekimenen, erregelamendu-garapenen, inbentarioen eta ingurumen-plangintzaren arloko EKFLren ustezko ez-betetzeak aipatzen dira. Adibidez, legeak urtebeteko epea ezartzen du energia berriztagarriak ezartzeko irizpideak lantzeko eta eremu egokiak eta eremu ez-egokiak izendatzeko, baina irizpide eta zonakatze horiek egiteke daude. Gauza bera gertatzen da bi urteko epean garatu behar ziren beste erregelamendu batzuekin ere, besteak beste, instalazio berriztagarrietan parte-hartze publikoa sustatzearekin eta oraindik garatu gabe dauden eraikingintzako eraginkortasun energetikorako irizpideekin zerikusia dutenekin. Legearen hasierako anbizio faltak, epeak ez betetzearekin batera, erakusten du Nafarroako Gobernua ez dela behar bezain serio hartzen egungo larrialdi klimatikoaren egoera.

Halaber, aliantzak EKFLren bederatzigarren xedapen gehigarrian (Baliabideen zuzkidura) xedatutakoa gogorarazten du. Xedapen horrek honako hau ezartzen du: "Nafarroako administrazio publikoek, beren eskumenen arabera, behar adina giza baliabide eta baliabide material izango dituzte foru lege honetan ezarritako helburuak betetzen direla bermatzeko". Beraz, Foru Gobernuak bere esku ditu, espresuki eta legezko aginduz, EKFLren erregelamendu bidezko garapena gauzatzeko baliabide ekonomiko, tekniko eta giza baliabide guztiak.

Nafarroako Klimaren aldeko Aliantza osatzen duten kolektiboek adierazi dutenez, zientziak dioen bezala, "oraindik garaiz gaude mende amaieran 2 ºC-ko gorakadaren azpitik mantentzeko, berotze globalaren eragina, ekosistemetako biodibertsitatearen galera eta pertsonen eta beste izaki bizidunen sufrimendua murriztuz". Horretarako, "ausardia politikoa eta gizarte osoaren ahalegin bateratua behar dira. Eraginik ezak ondorio kaltegarriak ditu: egungo joerari jarraituz gero, Nafarroan mendearen bigarren erdian tenperatura 0,34 ºC-ra igoko da hamarkada bakoitzeko. Klima-aldaketaren egoerarik okerrenak saihesteko, ekoizpen-sistemak birbideratu beharko dira, planetaren mugak errespetatuz eta aberastasuna birbanatuz. Faltan botatzen dugu Gobernuaren ausardia hori, bai eta duela bi urte baino gehiago onartutakoa abian jartzeko zintzotasuna ere".

Horregatik, aliantzak honako hau eskatzen dio Nafarroako Gobernuari:

    • Errekerimendu hau aurkeztu eta gehienez ere sei hilabeteko epean onets dadila Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko martxoaren 22ko 4/2022 Foru Legearen erregelamendu bidezko garapen osoa, idazki honetan jasota dagoena, ingurumenaren babes-maila handiarekin eta parte-hartze publiko zabalarekin.
    • Erregelamendu bidezko garapen horren bidez, egungo eta etorkizuneko belaunaldien giza eskubideak eta ingurumen egokirako eskubideak bermatuko dira, gure ordenamendu juridikoan finkatutako solidaritate-, iraunkortasun-, komun- baina erantzukizun, arreta- eta gobernu onaren printzipioen arabera.

Klimaren aldeko Aliantza 2015. urtearen hasieran sortutako taldeen arteko koordinazioa da. Nafarroan honako kolektibo hauek osatzen dute: Acción Clima, CGT-LKN Nafarroa, Ekologistak Martxan, EQUO Navarra-Nafarroa, Errotxapeako Txirringudariak, Extinction Rebellion Pamplona-Iruñea, Fridays For Future Pamplona-Iruña, Greenpeace, REAS Navarra-Nafarroa, ReforestAcción Nafarroa, SETEM Navarra-Nafarroa, Teachers For Future, Oxfam-Intermon.